Zdrowy uśmiech

to klucz do sukcesu

Leczenie NFZ

Klinika Dentical  jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej działa w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i świadczy bezpłatne usługi leczenia stomatologicznego i profilaktyki stomatologicznej. Zakres świadczeń obejmuje stomatologię ogólną dla dorosłych, dzieci oraz młodzieży do 18 roku życia.

Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dorosłych:

Bezpłatny skaling raz na 12 miesięcy

• bezpłatny skaling jeden raz na 12 miesięcy
• bezpłatne wypełnienia chemoutwardzalne w zębach przednich od kła do kła - pantomograficzne pediatryczne
• wypełnienia amalgamatowe typu non gamma 2
• wypełnienia glasjonomerowe
• leczenie endodontyczne (kanałowe) zębów przednich od kła do kła
• badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej jeden raz na 12 miesięcy
• badanie kontrolne trzy razy na 12 miesięcy
• znieczulenie miejscowe nasiękowe oraz przewodowe wewnątrzustne
• leczenie próchnicy powierzchownej
• zdjęcie zębowe wewnątrzustne
• opatrunki lecznicze
• podstawowe zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii
• uzupełnienia braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi klamrami doginanymi w zakresie 5 lub więcej brakujących zębów
• naprawa protez ruchomych
• podścielenie protez ruchomych

Kobiety w ciąży i okresie połogu, tzn. do 42 dnia od dnia porodu mają zagwarantowane dodatkowo:

- bezpłatne leczenie endodontyczne wszystkich zębów
- usuwanie złogów nazębnych nie częściej niż raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia

Oferta bezpłatnego leczenia dzieci i młodzieży:

- badania stomatologiczne
   • wypełnienia światłoutwardzalne w zębach przednich od kła do kła do ukończenia 18-tego roku życia
   • wypełnienia chemoutwardzalne
   • wypełnienia amalgamatowe

- leczenie kanałowe wszystkich zębów(mlecznych i stałych) do ukończenia 18-tego roku życia
- usuwanie kamienia i osadu (scaling i polishing) jeden raz na 12 miesięcy
- lakierowanie zębów preparatem Fluor Protektor jeden raz na 3 miesiące do 18 roku życia
- uszczelnienie bruzd zębów szóstych lakiem szczelinowym jeden raz do ukończenia 7 roku życia
- impregnacja zębiny zębów mlecznych
- podstawowe zabiegi z chirurgii stomatologicznej oraz periodontologii